Godt nytår

Rigtig godt nytår til jer alle fra RAS.

Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger som betyder, at alle opgaver fortsat vil blive løst fra hjemmearbejdspladser og vi fortsætter vores telefontid mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 11.00.

Såfremt I får behov for assistance til økonomipunktet på menighedsrådsmøder vil det kunne aftales med regnskabsføreren og gennemføres på telefon, Skype eller lign.

Den annoncerede dato for valg til bestyrelse for RAS-samarbejdet den 26. Januar 2021 vil blive udskudt til efter Påske på grund af situationen og således, at de enkelte råd kan nå at mødes og tage stilling til en eventuel opstilling af kandidat. Aflysning og ny dato meldes ud i mail snarest.

Covid-19

For at passe på os selv og ikke mindst hinanden i forbindelse med Covid-19, deltager vi i videst muligt omfang ikke i mødeaktiviteter, der vil kunne klares telefonisk eller ved på forhånd at udarbejdet skriftlige oplæg.

Sommerferie

Sommeren er over os, og vi vil derfor være fraværende på skift.

Connie Veiss har ferie i uge 28, 29 og 30.

Lonni Jensen og Pernille H. Laursen i uge 29, 30 og 31.

Merete Nielsen i uge 31, 32 og 33.

Hvis Jeres tilknyttede regnskabsfører har ferie, vil en anden i teamet hjælpe.