Covid-19

For at passe på os selv og ikke mindst hinanden i forbindelse med Covid-19, deltager vi i videst muligt omfang ikke i mødeaktiviteter, der vil kunne klares telefonisk eller ved på forhånd at udarbejdet skriftlige oplæg.